Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 85/2015/TT-BTC
Tên văn bản Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất
Lĩnh vực Hóa chất
Người ký Thứ trưởng Vũ Thị Mai
Ngày ban hành 03/06/2015
Tệp đính kèm 85.2015.TT.BTC.pdf
Nội dung