Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 32/2015/TT-BGTVT
Tên văn bản Thông tư Quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Bộ trưởng Đinh La Thăng
Ngày ban hành 24/07/2015
Tệp đính kèm 32.2015.TT-BGTVT.pdf
Nội dung