Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 38/2015/TT-BTNMT
Tên văn bản Thông tư về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành 30/06/2015
Tệp đính kèm 38.2015.TT-BTNMT.pdf
Nội dung