Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 29/2015/TT-BCT
Tên văn bản Thông tư Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối
Lĩnh vực Năng lượng
Người ký Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành 31/08/2015
Tệp đính kèm 29.2015.TT.BCT.pdf
Nội dung