Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 36/2015/TT-BTNMT
Tên văn bản Thông tư về Quản lý chất thải nguy hại
Lĩnh vực Môi trường
Người ký
Ngày ban hành 30/06/2015
Tệp đính kèm 36.2015.TT-BTNMT.pdf
Nội dung