Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 35/2015/TT-BTNMT
Tên văn bản Thông tư về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành 30/06/2015
Nội dung