Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 40/2015/TT-BTNMT
Tên văn bản Thông tư về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành 17/08/2015
Tệp đính kèm 40.2015.TT-BTNMT.pdf
Nội dung