Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 27/2012/TT-BTNMT
Tên văn bản Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành 28/12/2012
Tệp đính kèm TT quy chuan QG ve moi truong.pdf
Nội dung