Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 09/2012/TT-BCT
Tên văn bản Thông tư số 09⁄2012⁄TT-BCT Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng
Lĩnh vực Hỗ trợ Sản xuất công nghiệp
Người ký Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành 20/04/2012
Tệp đính kèm TT09.2012.TT-BCT_lap ke hoach TKNL.pdf
Nội dung