Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 07/2012/TT-BCT
Tên văn bản Thông tư số 07⁄2012⁄TT-BCT Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng
Lĩnh vực Hỗ trợ Sản xuất công nghiệp
Người ký Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành 04/04/2012
Tệp đính kèm TT 07_2012_TT-BCT.pdf
Nội dung