Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 25/2009/TT-BTNMT
Tên văn bản Thông tư 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành 16/11/2009
Tệp đính kèm 20_TT_25.2009_BTNMT_Quy_dinh_QCVN_so_07-25.2009_VN.pdf
Nội dung