Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 16/2009/TT-BTNMT
Tên văn bản Thông tư 16/2009/TT-BTNMT ngày 07/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành 07/10/2009
Tệp đính kèm 19_TT_16.2009_BTNMT_Quy_dinh_QCVN_so_05-06.2009_VN.pdf
Nội dung