Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 13/2011/TT-BCT
Tên văn bản Thông tư số 13⁄2011⁄TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Điều 8 Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 134⁄2003⁄QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp
Lĩnh vực Hóa chất
Người ký Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành 30/03/2011
Tệp đính kèm TT 13-2011-BCT.pdf
Nội dung