Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 20 /2011/TT-BTNMT
Tên văn bản Thông tư số 20 /2011/TT-BTNMT về việc Sửa đổi Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa; Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ; Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axit
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành 20/06/2011
Tệp đính kèm Thong_tu_so_20_2011_TT-BTNMT_sua_doi_3_Thong_tu_Quantracmoitruong_Final.pdf
Nội dung