Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 05/2011/TT-BCT
Tên văn bản Thông tư số 05⁄2011⁄TT-BCT quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện
Lĩnh vực Hỗ trợ Sản xuất công nghiệp
Người ký Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành 25/02/2011
Tệp đính kèm TT_05-2011-BCT.pdf
Nội dung