Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 13/2007/TT-BXD
Tên văn bản Thông tư 13/2007/TT-BXD Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP 09/04/2007 của chính phủ về quản lý chất thải rắn
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành 31/12/2007
Tệp đính kèm 02 TT_13.2007_BXD_Huong dan thi hanh ND 59_VN.pdf
Nội dung