Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 07/2006/TT-BCN
Tên văn bản Thông tư Số 07⁄2006⁄TT-BCN ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Bộ Công Nghiệp Hướng dẫn mua, bán công xuất phản kháng
Lĩnh vực Năng lượng
Người ký Châu Huệ Cẩm
Ngày ban hành 27/10/2010
Tệp đính kèm 07.2006.pdf
Nội dung