Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 01/2004/TT-BCN
Tên văn bản Thông tư số 01⁄2004⁄TT-BCN hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sản xuất
Lĩnh vực Năng lượng
Người ký Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành 02/07/2004
Tệp đính kèm 01.2004-TT-BCN.pdf
Nội dung