Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 14/2009/TT-BNN
Tên văn bản Thông tư số 14/2009/TT-BNN hướng dẫn quản lý môi trường trong chế biến thủy sản
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Bùi Bá Bồng
Ngày ban hành 17/03/2009
Tệp đính kèm 14.2009.pdf
Nội dung