Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 07/2007/TT-BTNMT
Tên văn bản Thông tư 07/2007/TT-BTNMT hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Mai Ái Trực
Ngày ban hành 03/07/2007
Tệp đính kèm 14_TT_07.2007_BTNMT.pdf
Nội dung