Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 12/2006/TT-BCN
Tên văn bản Thông tư số 12⁄2006⁄TT-BCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 68⁄2005⁄NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về an toàn hoá chất
Lĩnh vực Hóa chất
Người ký Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành 22/12/2006
Tệp đính kèm TT 16.2006.pdf
Nội dung