Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 15/2008/QĐ-BTNMT
Tên văn bản Quyết định 15/2008/QĐ-BTNMT ban hành quy định bảo vệ tài nguyên nước đưới đất
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Nguyễn Công Thành
Ngày ban hành 31/12/2008
Tệp đính kèm QD_15_2008QD-BTNMT_bao ve tai nguyen nuoc duoi dat.pdf
Nội dung