Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 59/2006/QĐ-BTC
Tên văn bản Quyết định 59⁄2006⁄QĐ-BTC Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất
Lĩnh vực Nước
Người ký Trương Chí Trung
Ngày ban hành 25/10/2006
Tệp đính kèm 59.2006.pdf
Nội dung