Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 2347/QĐ-BCT
Tên văn bản Quyết định 2347⁄QĐ-BCT về việc phê duyệt các nhiệm vụ năm 2011 thực hiện
Lĩnh vực Tổ chức quản lý SXCN
Người ký Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành 07/05/2010
Tệp đính kèm qd_2347_bct_8221.pdf
Nội dung