Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 23/2006/QĐ-BTNMT
Tên văn bản Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Phạm Khôi Nguyên
Ngày ban hành 26/12/2006
Tệp đính kèm 01 QD_23.2006_BTNMT_Danh muc CTNH_VN.pdf
Nội dung