Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 64/2015/TT-BTNMT
Tên văn bản Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành 21/12/2015
Tệp đính kèm a23f582d-739e-45b7-9d63-ca253dcc817b.pdf
Nội dung