Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 11//2015/TT-BTNMT
Tên văn bản Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến
Ngày ban hành 31/03/2015
Tệp đính kèm 0fb0879b-7f78-4773-a100-508a4612f6e3.pdf
Nội dung