Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 24/2017/TT-BTNMT
Tên văn bản Thông tư Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành 01/09/2017
Tệp đính kèm c4bcab7b-ca15-4c3e-b1b5-35a0bb64b3fb.PDF
Nội dung