Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 29/1999/QĐ-BXD
Tên văn bản Quyết định 29/1999/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường ngành Xây dựng
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Nguyễn Mạnh Kiểm
Ngày ban hành 22/10/1999
Tệp đính kèm 23_QD_29.1999_BXD.pdf
Nội dung