Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 2399/QĐ-UBND
Tên văn bản Kế hoạch hành động về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Phó Chủ tịch Trần Văn Vĩnh
Ngày ban hành 29/07/2016
Tệp đính kèm 2399_QD-UBND_DongNai.pdf
Nội dung