Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 1991/QĐ-UBND
Tên văn bản Quyết định Ban hành Chương trình Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Phó Chủ tịch Phạm Anh Tuấn
Ngày ban hành 06/07/2016
Tệp đính kèm 1991_QD-UBND_330662.pdf
Nội dung