Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 3182/QĐ-UBND
Tên văn bản Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2016 - 2020
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Chủ tịch Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành 31/12/2016
Tệp đính kèm 3182_QD-UBND_341178.pdf
Nội dung