Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 2807/QĐ-UBND
Tên văn bản Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Phó Chủ tịch Trần Hoàng Tựu
Ngày ban hành 21/11/2016
Tệp đính kèm 2807_QD-UBND_343369.pdf
Nội dung