Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 68/QĐ-TTg
Tên văn bản Quyết định số 68⁄QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025
Lĩnh vực Hỗ trợ Sản xuất công nghiệp
Người ký Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành 18/01/2017
Tệp đính kèm 68 QD Tgg.pdf
Nội dung