Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 1079/QĐ-UBND
Tên văn bản Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020
Lĩnh vực Tổ chức quản lý SXCN
Người ký Lê Thành Đô
Ngày ban hành 24/08/2016
Tệp đính kèm CV Dien Bien.pdf
Nội dung