Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 1849/QĐ-UBND
Tên văn bản Quyết định về việc ban hành Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020
Lĩnh vực Tổ chức quản lý SXCN
Người ký Chủ tịch Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành 19/07/2016
Tệp đính kèm cv Binh Duong.pdf
Nội dung