Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 76/QĐ-TTg
Tên văn bản Quyết định Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Lĩnh vực Tổ chức quản lý SXCN
Người ký Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành 11/01/2016
Tệp đính kèm QD 76.pdf
Nội dung