Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 1133/QĐ-UBND
Tên văn bản Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Lĩnh vực Hỗ trợ Sản xuất công nghiệp
Người ký
Ngày ban hành 08/06/2015
Nội dung