Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 403/QĐ-TTg
Tên văn bản Quyết định về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030
Lĩnh vực Năng lượng
Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 14/03/2016
Tệp đính kèm 403_QD-TTg_306131.pdf
Nội dung