Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 2377/QĐ-UBND
Tên văn bản Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hành động về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Phó chủ tịch tỉnh Kim Ngọc Thái
Ngày ban hành 21/12/2015
Tệp đính kèm CV.pdf
Nội dung