Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 37/2015/QĐ-TTg
Tên văn bản Quyết định Quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương
Lĩnh vực Hỗ trợ Sản xuất công nghiệp
Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 08/09/2015
Nội dung