Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 7619/QĐ-BCT
Tên văn bản Quyết định 7619⁄QĐ-BCT ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện các Đề án thành phần của Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1419⁄QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực Tổ chức quản lý SXCN
Người ký Thứ trưởng Lê Dương Quang
Ngày ban hành 26/08/2014
Tệp đính kèm QUY CHE QUAN LY CHIEN LUOC SXSH (1).pdf
Nội dung