Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 1526/QĐ-TTg
Tên văn bản Quyết định số 1526⁄QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt danh mục Dự án do Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tài trợ
Lĩnh vực Hỗ trợ Sản xuất công nghiệp
Người ký Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành 28/08/2014
Tệp đính kèm 1526.signed.pdf
Nội dung