Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 1288/QĐ-TTg
Tên văn bản Quyết định số 1288⁄QĐ-TTg Về việc Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020
Lĩnh vực Hỗ trợ Sản xuất công nghiệp
Người ký Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành 01/08/2014
Tệp đính kèm 1288.signed.pdf
Nội dung