Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 2014/QĐ-BCT
Tên văn bản Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015
Lĩnh vực Năng lượng
Người ký Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành 02/04/2013
Tệp đính kèm QD 2014.pdf
Nội dung