Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 3399/QĐ-BCT
Tên văn bản Quyết định số 3399⁄QĐ-BCT về phê duyệt Quy hoạch phát triển Ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
Lĩnh vực Tổ chức quản lý SXCN
Người ký Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành 28/06/2010
Tệp đính kèm 3399-QD- quyhoachnganhchebiensua.pdf
Nội dung