Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 1393/QĐ-TTg
Tên văn bản Quyết định chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 25/09/2012
Tệp đính kèm 1393_QD-TTg_pheduyetchienluoctangtruongxanh.pdf
Nội dung