Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 35/2008/QĐ-TTg
Tên văn bản Quyết định 35/2008/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Lĩnh vực Môi trường
Người ký Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành 03/03/2008
Tệp đính kèm 21_QD_35.2008_TTg.pdf
Nội dung