Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 87/QĐ-SCT
Tên văn bản Quyết định số 87⁄QĐ-SCT v⁄v thành lập Văn phòng SXSH tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng
Lĩnh vực Tổ chức quản lý SXCN
Người ký Ngô Minh Trạng
Ngày ban hành 22/11/2011
Tệp đính kèm 111122_QD_87_SCT_thanhlapTTKC_Soctrang.PDF
Nội dung