Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Số hiệu 1208/QĐ-TTg
Tên văn bản Quyết định số 1208⁄QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030
Lĩnh vực Năng lượng
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 21/07/2011
Tệp đính kèm QD-201208-TTg.pdf
Nội dung